Privacy Policy

Privacybeleid kumukela.nl

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1-1-2024.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van kumukela.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat kumukela.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u het privacybeleid accepteert.

Kumukela.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Dit kan echter van invloed zijn op de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website.

Derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, tenzij er een wettelijke verplichting is die een langere bewaartermijn vereist.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij kumukela.nl. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid als u wilt overstappen naar een andere dienstverlener. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit document als u van deze rechten gebruik wilt maken of als u vragen heeft over ons privacybeleid.

Wijzigingen privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina
bekendgemaakt en zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing. Wij raden u aan om regelmatig het privacybeleid te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u gebruik maken van de volgende
contactgegevens:

Kumukela.nl
Adres: Korenbloemveld 13
Postcode: 2492LK
Plaats: Den Haag
E-mail: info@kumukela.nl

Wij streven ernaar om binnen 30 dagen op uw verzoek te reageren.
Doeleinden We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt onder andere het WebwinkelKeur beoordelingssysteem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Veranderingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren,
maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u
vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Kumukela
info@kumukela.nl